Realitní kancelář Shiffer-reality - nabízíme prodej i pronájem nemovitostí - rodinné domy, byty,pozemky, chaty, chalupy a nebytové prostory. Věříme, že si z naší nabídky vyberete nemovitost,která bude splňovat všechny Vaše požadavky. Naše realitní kancelář se zaměřuje předevšímna prodej bytů, pronájem bytů, prodej domů,pronájem domů, prodej nebytových prostor,pronájem nebytových prostor, prodej pozemků.
Sny se plní s SHIFFER REALITY
konktaktujte nás
volejte: 731 164 109
pište: info@shiffer-reality.cz

Rychlá volba:

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis můžete získat na všech katastrálních úřadech, prostřednictvím notářů a advokátů s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) a služby Czech POINT. Dálkový přístup je možný pokud se zaregistrujete. Je zpoplatněný a používají jej orgány státní správy (bezplatně), realitní kanceláře, banky, odhadci a další.

Kromě výše uvedených možností lze nahlížet do katastru zdarma prostřednictvím internetu a to přes on-line aplikaci, kdy můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor a informace o stavu řízení tj. v jaké fázi se schvalování nachází, jaká řízení byla v určitou dobu přijata.
Toto nahlížení nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné - http://www.cuzk.cz/
Pokud se vyžadují výpisy ze sbírky listin, je nutné prokázat svou totožnost a uvést účel pro, který jsou informace požadovány. Pokud potřebujete vyhledat informace pro soukromé účely použijte termín „hospodářský účel“
 
 

Výpis z katastru nemovitostí se nazývá List vlastnicví a má záhlaví a části označené A, B, B1, C, D, E, F.

 
Záhlaví obsahuje: okres (kód a název), obec (kód a název), katastrální území (kód a název), číslo listu vlastnictví, nadpis (Výpis z katastru nemovitostí  nebo Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory nebo Vlastnictví bytu a nebytového prostoru), a v kolika číselných řadách jsou pozemky v tom katastrálním území vedeny (1 nebo 2 číselné řady).
 
Část A obsahuje informace o vlastnících nebo spoluvlastnících a dalších právech. Identifikátory vlastníka, podíl, právní vztahy.
 
Část B obsahuje informace o nemovitostech, které se týkají vlastníků a ostatních oprávněných z části A. Jsou zde tyto oddíly:
  • Pozemky: parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a ochrany,
  • Budovy: část obce, číslo popisné nebo evidenční, způsob využití a ochrany, čísla parcel,
  • Jednotky: údaje o domě, číslo jednotky, příp. její umístění, typ a způsob využití, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příp. pozemku.
Pozemky evidované zjednodušeným způsobem: parcelní číslo, výměra a její původ (katastr PK, evidence EN a příděl GP)
Zde se také vyznačuje, že právě probíhá změna práva k nemovitosti plombou (P)
 
Část B1 obsahuje práva k jiným nemovitostem a pro vlastnictví, které nemovitosti z části B je zřízeno
 
Část C uvádí omezení vlastnického práva k nemovitostem z části B, a odkazy na listiny a řízení ze kterých se při zápisu omezení v části C vycházelo
 
Část D slouží k evidenci poznámek a informací týkající se nemovitostí v částech A,B,B1,C, a odkazy na listiny a řízení ze kterých se vycházelo při zápisu do části D
 
Část E neboli Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu vzniku nebo změny vlastnického a jiného práva vlastníků z části A k nemovitostem v části B, neboli důkazy a důvody nabytí vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví..)
 
Část F je vymezuje zemědělské pozemky uvedené v části B pomocí parcelního čísla, kódu BPEJ a výměry.