Realitní kancelář Shiffer-reality - nabízíme prodej i pronájem nemovitostí - rodinné domy, byty,pozemky, chaty, chalupy a nebytové prostory. Věříme, že si z naší nabídky vyberete nemovitost,která bude splňovat všechny Vaše požadavky. Naše realitní kancelář se zaměřuje předevšímna prodej bytů, pronájem bytů, prodej domů,pronájem domů, prodej nebytových prostor,pronájem nebytových prostor, prodej pozemků.
Sny se plní s SHIFFER REALITY
konktaktujte nás
volejte: 731 164 109
pište: info@shiffer-reality.cz

Rychlá volba:

Vybíráme pozemek

Vybíráme pozemek

Nejdůležitější fáze budování nového bydlení se odehrává ještě předtím, než začnete projekt ovat a stavět. Na co dávat pozor při výběru pozemku pro stavbu rodinn ého domu a jak se vyhnout pozemkům na satelitn ích sídlištích, radí architekt Tomáš Klanc.

Už jste to zažili? Ten maraton několikaměsíčního pročítání realitních portálů na internetu a realitních novin vycházejících ve vašem kraji? Navštívili jste desítky  ozemků, prohlédli si stovky fotografií, dohodli si nespočet schůzek s realitními agenty, a když už se vám některý pozemek líbil a chtěli jste si do druhého dne koupi promyslet (a dokonce jste si i s realitním makléřem ústně „plácli“), tak on nakonec váš pozemek druhý den prodal někomu jinému, kdo platil hotově? A přece jste přes tyto neblahé průvodní jevy českého realitního trhu nakonec nějaký pozemek, který se vám líbil, našli a koupili si ho? Tak to vás potkalo velké štěstí. Najděte si architekta, který vám rodinný dům podle vašeho zadání dobře vymyslí, najměte si zkušený stavební dozor, který vám realizaci domu pohlídá (pokud se na to necítíte sami), udělejte si výběrové řízení

na stavební firmu a začněte stavět. Pro vásostatní, kteří jste někde uprostřed hledánímezi prvním nápadem pustit se do novostavbyrodinného domu a slavnostním zápisem nového majitele pozemku na katastrálním úřadě, anebo se do hledání pozemku chcete teprve pustit, mám několik rad.

AUTOR Ing. arch. Tomáš Klanc (1975), autorizovaný architekt, zakládající člen ateliéru KLANC, který se zabývá kompletním servisem pro klienty ve stavebnictví od architektonických návrhů, přes realizaci staveb až po dodávky interiérů. Kontakt www.klanc.cz

Hledejte genius loci

Správný výběr pozemku je to nejdůležitější a nejzávaznější, co musíte pro budoucí dobré bydlení a zhodnocení vaší stavební investice v rodinném domě na zvoleném pozemku udělat, a rozhodně se nevyplácí to podcenit. Vlastní dům na daném pozemku se dá přestavět, zvětšit, vestavět půdu, změnit fasádu, dům můžete dokonce i zbourat, s pozemkem už ale po jeho koupi nic neuděláte. Nezměníte jeho orientaci ke světovým stranám, nezměníte morfologii terénu,
nedonutíte souseda, aby uboural věžičky, trojúhelníkové vikýře či balustrády na terase, na které se budete muset celý život dívat. Koupit pozemek na rozparcelovaném poli na kraji města se podobá koupi zajíce v pytli a podle mého je to až to poslední, co byste měli udělat v případě, že jste už vyčerpali všechny jiné možnosti, nebo v případě, že nemáte z nějakého důvodu chuť a čas se hledáním pozemku zabývat. V takovéto lokalitě samozřejmě neznáte své sousedy, nevíte, co ve vašem bezprostředním sousedství „vyroste“, jen velmi těžko ucítíte genius loci místa. Až do dokončení posledního domu v místě rozparcelovaného pole, což může trvat i několik let, nemůžete počítat s inzerovaným komfortem bydlení. Dokud nevyrostou stromy a lidé si svá sídla nezabydlí, tak se estetická kvalita podobných satelitů blíží spíše panelákům nebo dokonce kolotočům. Při výběru pozemku na základě vizualizace budoucnosti na barevném letáku v realitní kanceláři nebo na billboardu u dálnice v době koupi pozemku nevíte ve skutečnosti nic o skutečném okolí domu. Snad jen to, že tam možná bude chodník, možná kanalizace, plyn, a když obec dostane dotace, tak i pouliční osvětlení. To je podle mého dost velký hazard s hodnotou vaší následné stavební investice, na kterou se zadlužíte na celý život.
 

Důležité kroky

■ Před koupí konkrétního pozemku vybírejte nejdříve lokalitu s ohledem na krásu krajiny, osobní vazbu k místu, dopravní dostupnost při dojíždění do zaměstnání či za rodiči atd.
■ Podle svých potřeb sledujte vybavenost obce (škola, školka, obchody, zdravotnické zařízení, veřejná doprava, možnosti sportovního vyžití atd.).
■ Prostudujte si územní plán obce. Zjistěte si, zda se vybraný pozemek nachází v zóně určené k obytné výstavbě a co se plánuje v bezprostředním okolí (průmyslová zóna či dálková komunikace nejsou to pravé).
■ Zkontrolujte, zda jsou v místě vybudovány inženýrské sítě, případně zda přes pozemek nevedou dálkové telefonní kabely, rozvody elektřiny, plynu apod. Tyto informace získáte na stavebním či katastrálním úřadě.
■ Zkontrolujte, zda do pozemku nezasahují ochranná pásma vodního zdroje, lesa atd. Omezují možnosti zastavění parcely.
■ Sledujte orientaci pozemku ke světovým stranám. Ideální je přístupová komunikace ze severní, severovýchodní či severozápadní strany a zahrada na osluněné straně. Důležitá je i velkost a tvar pozemku.
■ Pozemek ve svahu často nabízí atraktivní výhled, na druhé straně mince jsou vyšší náklady na zakládání stavby. Severní svah není z hlediska orientace ke světovým stranám příliš vhodný.
■ Zjistěte, zda výstavba v místě podléhá nějaké regulaci. Jedná-li se o chráněnou krajinnou oblast či památkově chráněnou zónu, místní regulativy do značné míry předurčují charakter zástavby (tvar domu, členění fasád, výběr materiálů atd.) a mohou zvýšit cenu stavby.

1 Tomuto domu postavenému „na zelené louce“ (realizace společnosti Stings) bude bohužel ještě několik let chybět přirozené prostředí, než vyrostou stromy. Kvalitní architektura sama o sobě není pro pohodu bydlení dostačující, člověk podvědomě touží po soužití s přírodními prvky. Nejpříjemněji se cítíme v místě, které vyzařuje určitý „genius loci“
2 Harmonický dojem vzniká tehdy, je-li novostavba citlivě zasazena do starší zástavby, zvláště pokud se i na samotné stavební parcele podaří zachovat alespoň část původní zeleně (typový dům společnosti Stings) 

3, 4 Novostavba na okraji nové čtvrti je zakomponována do slunného svahu s důrazem na hezký výhled. Vědí majitelé, co na volných plochách v budoucnu vyroste? Obava z výstavby v sousedství často vede ke koupi velkého pozemku, který zaručuje větší odstup. Ten je pak vykoupen vyšší pořizovací cenou a náročnou údržbou zahrady po celý další život
5, 6
Rekonstrukce a přístavba venkovského domku (návrh Ing. arch. Tomáš Klanc). Zchátralá budova původně nevypadala zrovna lákavě, zato místo v klidné obci v krásné rekreační oblasti blízko Prahy mělo velkou cenu. Přestavba přinesla nejen moderní komfort, ale především neopakovatelný vzhled, který vytváří jedinečnou hodnotu domu

Základní kritéria

Osobně bych při hledání pozemku velmi pečlivě hodnotil, samozřejmě po zvážení ceny a vybavení pozemku, i toto: mám k místu, kde budu bydlet, nějaký vztah? Je pozemek dostatečně zasíťován a napojený na infrastrukturu? Nejde jenom o plyn a elektřinu ve sloupku v plotě. Myslím tím, je-li v obci hromadná doprava, dostatečně kapacitní příjezdové komunikace (kdo by chtěl trávit denně hodiny čekání v zácpě na jediné příjezdové okresní silnici?). Je v obci obecní úřad, školka, škola, nějaké sportoviště, zdravotní středisko, obchod, je blízko les, rybník, koupaliště, ekologická farma s biopotravinami? Fungují zde nějaké zájmové kroužky pro děti, abych nemusel s celou rodinou za každou zábavou jezdit autem a nezměnil tak svůj rodinný dům v pouhou novodobou oplocenou noclehárnu, stejnou, jako byly v minulém režimu panelová sídliště? Je pozemek vhodný a určený k výstavbě rodinného domu? Je bez radonového rizika, není to bývalá skládka? Určitě si zajděte před koupí na místní stavební úřad a zjistěte si, je-li prodávaný pozemek vůbec stavební parcela, je-li výstavba rodinného domu v souladu s územním plánem obce, a ověřte si, zda vám náhodou místo lesa, na který se chcete dívat z okna, nebude za 5 let vést kolem domu dálnice nebo stát průmyslová zóna, o níž vám prodávající taktně pomlčel.

Jiné alternativy


Jsou i další alternativy, jak a co hledat. Stojí za to zkusit najít vhodný pozemek spíše ve stávající urbanizované rostlé zástavbě mému srdci blízké obce. Poohlížejte se po prázdné zahradě, sadu nebo jiném prázdném prostoru v zastaveném území obce. Podívejte se na stavebním úřadě do územního plánu, vypište si čísla volných pozemků v obytné ploše, na katastrálním úřadě si zjistěte majitele a pokuste se je kontaktovat s nabídkou odkoupení. Divili byste se, jak snadno se dá takto přijít k pěknému pozemku s výhledem na louku či kostelík. Při hledání neopomeňte ani pozemky, na kterých již něco stojí, například stodola, zahradní domek, či jiný, zpravidla velmi zchátralý objekt. Existence stávajícího objektu bývá často důvodem, proč pozemek zůstal zatím nepovšimnutý agenty realitních kanceláří a doposud nebyl na prodej. Dát novou náplň nějakému starému domu, mít domov, který má historii, například historické základy, sklepení, nebo nějaký architektonicky hodnotný prvek, je unikát, který představuje jedinečnou přidanou hodnotu vaší stavební investice. Umožnit starému objektu nové využití a prodloužit rekonstrukcí životnost objektu je záslužné, ekologické a je to něco, na co trochu v současném zrychleném světě zapomínáme.
Toužíte-li po samotě, doporučuji hledat netypické lokality, jako jsou například ochranná pásma plynovodů či jiné podzemní dálkové infrastruktury, ochranná pásma lesa, opuštěné hájovny, staré fary a další církevní stavby, nevyužívané zemědělské objekty. Kdo cítí poezii v průmyslové architektuře, může ještě dnes najít prázdnou továrničku, mlýn nebo vodárnu v pohraničí a zachránit tak sanací objektu část z našeho kulturního dědictví.

Rady na závěr


Koupi pozemku v žádném případě neuspěchejte. Stanovte si kritéria, která má váš pozemek splňovat, a snažte se je za každou cenu při výběru dodržet. Zkonzultujte váš záměr s nějakým známým, který již hledání pozemku podstoupil, zkuste namátkou zavolat nějakému architektovi a nebojte se i třeba jenom po telefonu s ním váš záměr zkonzultovat. Je užitečné, když na prohlídku pozemku nebo stávajícího objektu pro přestavbu vezmete někoho, kdo rozumí stavebnictví a navrhování. Jakmile se vám nějaký pozemek opravdu zalíbí, s rozhodnutím příliš neotálejte. Pokud jste přesvědčeni, že tentokrát to bude ten pravý, berte peníze na zaplacení zálohy v hotovosti s sebou. Předejdete tak zklamání, že váš pozemek koupí nakonec někdo jiný, kdo platí hotově a má ostřejší lokty.

  
Rekonstrukce funkcionalistické vily (autor Ing. arch. Tomáš Klanc). Prostředí spoluvytváří hodnotu architektury

Foto: Tomáš Klanc a archiv redakce | článek vyšel v časopise můj dům I 05/2008 | www.dumabyt.cz