Realitní kancelář Shiffer-reality - nabízíme prodej i pronájem nemovitostí - rodinné domy, byty,pozemky, chaty, chalupy a nebytové prostory. Věříme, že si z naší nabídky vyberete nemovitost,která bude splňovat všechny Vaše požadavky. Naše realitní kancelář se zaměřuje předevšímna prodej bytů, pronájem bytů, prodej domů,pronájem domů, prodej nebytových prostor,pronájem nebytových prostor, prodej pozemků.
Sny se plní s SHIFFER REALITY
konktaktujte nás
volejte: 731 164 109
pište: info@shiffer-reality.cz

Rychlá volba:

Chci prodat

Pokud vlastníte nemovitost a chcete ji prodat/pronajmout, můžete nám ji nabídnout do prodeje. Pokusíme se Vám zhruba popsat jak se v těchto případech postupuje, jak prodej probíhá a Vy můžete sami zvážit, zda-li je to pro Vás přijatelné.

  1. Prvník krokem bývá většinou schůzka s prohlídkou předmětné nemovitosti na místě. Jsme schopni Vám určit tržní cenu – tedy cenu za kterou se v daném místě a čase nejpravděpodobněji bude nemovitost prodávat. Provedeme fotodokumentaci, popis nemovitostí a dohodneme další schůzku u nás v kanceláři.
  2. Jako druhý a důležitý bod je vzájemná písemná dohoda o zprostředkování prodeje. Tyto smlouvy nejsou dogmatické, neexistuje žádný formulář. Může to být jednoduchý zakázkový list, smlouva o obstarání prodeje apod. V rámci možností se snažíme objednateli vyhovět, přičemž ho ale upozorníme na nástrahy a důsledky nestandardních postupů (přemrštěná cena, daňové otázky atd). Zároveň si vyžádáme (okopírujeme) podklady k nemovitostem (kupní smlouvy, list vlastnictví apod). Pokud majitel tyto podklady nemá, zajistíme si jej obratem sami.
  3. Pakliže se dohodneme na ceně a postupu, můžeme uveřejnit nabídku. Praktikujeme internetovou prezentaci na několika serverech a na našich stránkách. Využíváme vývěsek ve městě a v bankách, novinovou inzerci, inzerci v časopisech s barevnou fotografií a v případě potřeby i letáky. Jako první možnost je párování naší a internetové databáze poptávek a nabídek, kde jsou až stovky aktuálních záznamů. 
  4. S vhodnými zájemci o prohlídku sjednáme schůzku sami, nemáme-li přístup i s majitelem či pověřenou osobou a individuálních prohlídek se fyzicky účastníme, abychom získali lepší kontakt se zájemcem a abychom nenechali prodávajícího v situaci, která by mu mohla býti nepříjemná. Pokud majitel nechce nebo nemůže, nemusí se prohlídek účastnit vůbec. O průběhu prohlídek a o případných výsledcích – nabídkách majitele informujeme průběžně. 
  5. Pokud dojde k dohodě a kupní cena je zájemcem respektována, dojednáváme další podmínky koupě sami, či za účasti prodávajícho. Výsledkem dohody bývá většinou Smlouva o budoucí smlouvě kupní (obsahuhující všechny náležitosti Kupní smlouvy) nebo Rezervační smlouva či přímo Kupní smlouva (popř. Kupní sml s odkládací podmínkou apod). To záleží na dohodě a způsobu financování, často také na případných zástavách váznoucích na nemovitostech, nevypořádaném vlastnictví, atdatd. Realitní kancelář zkráceně řečeno zajistí celý právní servis vedoucí k vložení do katastru nemovitostí, včetně všech úkonů spojených právě s příslušným katastrem nemovitostí.
  6. Nelze popsat všechny typy a formy koupě, protože každý případ je individuální. Nejčastější forma dnes je pomocí hypotečního úvěru kupujícího, přičemž je zastavována předmětná nemovitost. V každém případě je našim klientům zdarma k dispozici depozitní účet realitní kanceláře, kam budoucí kupující může kupní cenu složit či vyskládat (to je opět přesně vyznačeno ve smlouvě), čímž se eliminuje riziko, že peníze až do vkladu vlastnických práv budou v držení kupujícího. Takto budou na účtu neutrálním - ani u prodávajícho ani u kupujícího. Realitní kancelář se pak stává taktéž účastníkem kupní smlouvy, coby uschovatel. Tyto prostředky bývají uvolňovány z depozita (podle Kupní smlouvy), většinou až po vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí, ale je to vždy na dohodě obou stran. 
  7. Fyzické předání nemovitostí probíhá opět za fyzické účasti RK, která vyhotoví předávací protokol v němž jsou zapsány mimo jiné i stavy měřidel plynu, vody, elektřiny. Předávací protokol je pak důležitý pro ukončení odběrů médií pro prodávajícho a sjednání odběrů pro nabyvatele. 
  8. Po převodu nemovitostí uděláme celkové vyúčtování a daňové přiznání pro finanční úřad. Prodávajícímu přeposíláme kupní cenu poníženou o sjednanou provizi Rk. Dle dohody většinou ponecháváme na účtu zálohu na uhrazení daně z převodu nemovitostí, kterou po odhdu vyčíslíme a přesnou částku odesíláme finančnímu úřadu, což je důležité pro zajištění kupujícího, jež se stává ze zákona ručitelem.

To je jen stručný popis převodu nemovitostí. Jak jsme již zmínili, každý převod je naprosto individuální, nesrovnatelný, u každého jsou jiné podmínky a proto ke každému případu musíme přistupovat individuálně. Jistě je lépe sjednat si schůzku telefonicky a vyslechnout si nás osobně. Co však platí pro všechny naše obchody - chceme, aby každý prodej byl spravedlivý, férový a aby nebyla poškozena ani jedna strana. Přejeme si, aby po uzavřeném obchodu od nás naši klienti odcházeli s pocitem: vítěz – vítěz.

Zde můžete vložit svoji nabídku, my se Vám obratem ozveme a nabídku projednáme:

Specifikace lokality

Cena

Druh*

Vlastnosti poptávky

Kontaktní údaje

* Povinný údaj